понеділок, 18 січня 2021 р.

Друга Міжнародна педагогічна стрітенська конференція

20 – 21 лютого 2021 року відбудеться

Друга Міжнародна педагогічна стрітенська конференція
Тема: «Освітнє Дитинство в 20-х роках ХХІ ст.: виклики та можливості».

Лейтмотив: «Дитинство – найважливіший період людського життя; не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя. І від того, як минуло дитинство, хто вів за руку в дитячі роки, що ввійшло в розум і серце дитини з навколишнього світу, - від цього багато залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк» (В.О.Сухомлинський)
Провідна ідея: «Наша праця – формування людини, і це покладає на нас особливу відповідальність, яку ні з чим не зіставити» (В. Сухомлинський) Мета конференції: - стимулювати творчі сили саморозвитку педагога через удосконалення власної акмеологічної компетентності;
- надати можливість показати власні методичні напрацювання і поділитись власними думками з питань розвитку освіти дитинства;
- активізувати педагогічне мислення до аналізу сучасних процесів розвитку освіти дитинства й пошуку оптимальних шляхів її вдосконалення для побудови благотворчого суспільства; - ознайомити з кращими сучасними педагогічними практиками; - сповнити натхненням та ентузіазмом до власного професійного й особистісного самовдосконалення.
Онлайн-гутірка: «Сучасне виховання: теорія, практика, наслідки»
Основна цільова авдиторія: педагоги та управлінці дошкілля, педагоги та директори початкової школи, методисти, начальники відділів освіти громад, батьки, а також педагоги інших категорій, всі небайдужі, кого хвилює стан освіти та майбутнє нашої країни. 20-21 лютого 2021 р. Онлайн-дебати: «Педагогіка В. Сухомлинського: відродження чи… забуття?» Онлайн-симпозіум: «Освіта після пандемії: зміни, перетворення, вірність вічним цінностям» Словесна пря: «Етнопедагогіка та псевдоінноватика на перехресті часу: хто кого чи… ?»
Науково-практична розвідка: «Інклюзія в початковій школі: як зробити так, щоб було добре всім?»
Панельна дискусія: «Права і обов’язки дітей: вічний конфлікт чи єдність протилежностей?» Онлайн-симпозіум: «Педагог ХХІ століття: яким йому бути і де його взяти?» Наукова розвідка: «Сучасне дитинство в умовах глобальної цифровизації» Словесний бій: «Статус педагога в Україні: як його втримати високим» Ці заходи будуть транслюватися в групі Фейсбуку «Гуманна педагогіка України» На решту заходів конференції зареєстровані учасники отримають програму з покликанням на ЗУМ кожного окремого заходу: Медико-педагогічна оперативка: «Здоров'я дітей молодшого шкільного віку: психолого-медико-педагогічний погляд»
Науково-практична розвідка: «Самостійність, відповідальність і дисципліна: хочу, можу, треба»
Панельна дискусія: «Оцінювання в НУШ: гра, вирок, діагноз чи ресурс?» Онлайн-гутірка: «Очікування від НУШ: батьківські, учнівські та вчительські» Панельна дискусія: «Підручник: навчальний інструмент чи поводир для духовного розвитку учня?» Обмін думками: «Свобода в НУШ: виклики, досягнення, завдання» Панельна дискусія «Школа і сім’я: хто кого чи разом?» Науково-практична розвідка: «Нові діти: чим вони інші і як із тим давати раду» Онлайн розмисли вголос: «Ранній розвиток: дійсні потреби дітей та амбіції батьків» Панельна дискусія: «Садочок і сім’я: хто кого чи разом?» Широке коло: «ЗДО: батьківські, виховательські та дитячі очікування»
Решта рубрик конференції:
Науково-практична розвідка: «Інклюзія в дошкіллі: як зробити так, щоб було добре всім?» Диспут "Гіперактивні - чи діти з незадоволеними потребами?» Міні-конференція ідей: «Сучасні управлінські технології та менеджмент у закладах дошкілля: досвід та інновації» Велике коло: «Від садочка до школи: радісно та впевнено» Науково-практична розвідка: «Проблема дитячого (не)читання: чому так і що робити?» Онлайн гутірка: «Світові стандарти дошкільної освіти: а як там у них?» Онлайн гутірка: «Світові стандарти початкової освіти: а як там у них?» Експертне коло: «Зовнішнє оцінювання як метод управління якістю освіти» Онлайн гутірка «Конструктивне спілкування педагогів та батьків»
Для участі в конференції до 15.02.2021 р. потрібно пройти онлайн-реєстрацію за наступним посиланням: https://cutt.ly/6jRSqKY
- кращі освітні практики: майстер-класи, тренінги, воркшопи, обмін досвідом тощо - творчі зустрічі: мистецьке та письменницьке кола - гості конференції. Всі міні заходи конференції: 40 хвилин, одна ЗУМ сесія. Участь у конференції безкоштовна, кількість місць обмежена.
Прохання до всіх, хто зголошується до проведення майстер-класів до 10 лютого 2021 року надіслати заявку на адресу: confloippo21@gmail.com, в якій вказати:
ПІБ, місце праці, назва майстер класу, коротка анотація, для якої категорії педагогів, посилання на ЗУМ (автор сам створює конференцію в ЗУМі без прив’язки до дати і часу, які отримає від організаторів у програмі), електронна адреса, номер мобільного телефону.
Сертифікат учасника від Львівського ОІППО на 16 годин видається тільки за фактом особистої участі в роботі конференції після обов’язкового проходження вхідного та вихідного опитування. Планується видання збірника матеріалів конференції.
1. Тези чи статті необхідно подати в електронному вигляді: формат листка - А4 (орієнтація книжкова), поля - верхнє, нижнє, праве, ліве - 2 см, шрифт - Times New Roman, кегль 14, звичайного стилю, без переносів та табуляцій, інтервали - міжрядковий - півтора, відступ першого рядка - 1,25 см, вирівнювання абзаців - за шириною.
Заявки на друк статей і тез для збірника матеріалів конференції подаються до 15 лютого 2021 р. за наступною адресою: konferencia.kafped@gmail.com Вимоги до оформлення друкованих матеріалів
3. Обсяг матеріалу на друк – 4 - 7 сторінок. Література подається наприкінці загальним списком у порядку згадувань за текстом. Список використаних джерел та літератури оформляється відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". У посиланні на використані джерела та літературу зазначається їх порядковий номер у списку літератури та сторінка, які проставляються у квадратних дужках (наприклад: [4, с.32]). Якщо автор використовує посилання на декілька літературних джерел, то це зазначається так: [4; 32].
2. Автор несе персональну відповідальність за правильність та достовірність, орфографічну, лексичну та стилістичну грамотність поданого матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них. 4. Матеріали без бібліографії розглядатися не будуть. Оркомітет залишає за собою право відбирати матеріали до друку і майстер-класи.
Підписуйтесь на щоденник конференції, який буде вестися в групі «Гуманна педагогіка України» у мережі Facebook: https://www.facebook.com/groups/438225293202752/?ref=bookmarks

Немає коментарів:

Дописати коментар